Uluslararası sistemde esas alınan ise ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışması değil; işbirliği yapması idi.