Görünen o ki gerçeğimiz ile bu temenni örtüşmüyor.